Om du arbetar som läkare eller inom medicin är du säkerligen redan medveten om infektionsrisken som finns när man använder instrument under huden. Det gäller inte bara vid operationer och liknande utan även vid skönhetsingrepp och hårtransplantationer. Därför måste du kunna sterilisera dina instrument på ett säkert sätt för att garantera dina patienters säkerhet. Ett instrument ska alltid vara sterilt och helt fritt från bakterier innan du påbörjar ett ingrepp. Om du vill kunna göra detta på ett enkelt sätt gör du och din verksamhet rätt i att investera i en autoklav. Det är en maskin som steriliserar dina verktyg med hjälp av väldigt het ånga.

Vad kan du sterilisera i en autoklav?

Det beror lite på vilken modell du väljer. En autoklav kan ha olika klassificeringar och alla är inte anpassade för alla typer av verktyg. Men generellt kan man sterilisera bland annat kompressorer, olika former av rör, saxar och pincetter, bara för att nämna ett par exempel. Det går väldigt snabbt att sterilisera verktygen, de flesta maskiner ångar dem i en temperatur på 134 grader under cirka 10 minuter. Du bör undvika de maskiner som endast hettar upp ångan till 120 grader eftersom det inte är säkert att alla bakterier dör i denna temperatur.

Vi har en låg infektionsrisk i Sverige

I Sverige är det inte lika stor risk att patienter blir infekterade än i många andra länder. Det beror främst på vårt kalla klimat. Även om kraven på att sterilisera verktygen är detsamma i varmare länder är det ändå större infektionsrisk eftersom det finns mer bakterier som flyger runt i luften. Även om det enkelt kan behandlas med antibiotiska vill man så klart undvika det till varje pris. Därför kommer en autoklav vara väl värd sin investering om du driver någon form av läkarmottagning eller i andra medicinska sammanhang.

Behöver jag någon utbildning för att kunna hantera en autoklav?

Ja, normalt så behöver de som ska hantera en autoklav först gå en utbildning i hur den ska hanteras och rengöras. Man får komma ihåg att det är väldigt het ånga som kan orsaka brännskador om maskinen inte hanteras på rätt sätt. Dessutom måste den kontrolleras och skötas om enligt ett schema. Om det till exempel finns en läcka så fyller maskinen inte längre sitt syfte och dina instrument kommer inte att steriliseras som de ska. Du vill inte hamna i en situation där en patient får en infektion för att du inte hanterat maskinen ordentligt. Därför är det väldigt viktigt att endast utbildade medarbetare hanterar den.

Categories: Uncategorized