Enten du er nybegynner eller har kjørt med båthenger en stund, kan det hende du finner noen gode tips i denne artikkelen. Først av alt må du sjekke hengerens og lastens vekt, og være sikker på at du har førerkort til å kjøre med hengeren. 

Sørg for at lasten er sikret 

Enten du kjører båthenger eller en annen type henger som opplagshenger båt, må du sørge for at lasten er forsvarlig sikret. Last kan forskyve seg, både når du kjører, på svingete veier eller på grunn av vær og vind. Lasten skal derfor hindres i å bevege seg i alle retninger. Bruk minst én stropp foran og to bak når du fester båten, i tillegg til minst en på hver side av båten. Båtens størrelse avgjør naturligvis hvor mange stropper du trenger. Trailer

Husk fartsgrensen 

Husk at bil med henger ikke kan kjøre fortere enn 80 km/t, uavhengig av hva fartsgrensen på stedet er. Dersom fartsgrensen er 90, kan du altså ikke kjøre i den farten. Det kan igjen føre til at det oppstår køer bak deg, så tenk på å stanse på utkjørsler og slippe forbi andre dersom det blir lang kø bak deg. Fartsgrensen for tilhenger eller båthenger uten brems, med vekt på mer enn 300 kg er 60 km/t. Her gjelder det altså å ta seg god tid på veien. 

Tren før du legger ut på langtur 

Det lønner seg å trene på å kjøre med tilhenger før du legger ut på tur. Trening er ekstra viktig for nybegynnere, men dersom det er en stund siden du kjørte med båthengeren, er det lurt å trene litt likevel, bare for å få tilbake følelse av kjøring med henger. Rygging med tilhenger er ofte en av de største utfordringene, så her er det lurt å trene på et oversiktlig område. Ofte er det lurest å rygge til venstre, dersom det er mulig. Styr med rolige bevegelser, og vær oppmerksom på hvordan hengeren reagerer. Ta deg god tid når du skal rygge med båthenger. Bruk speilene flittig, men speil kan aldri erstatte det å snu seg bakover. Hvis du skal rygge på et trangt sted, kan det være lurt å ha en medhjelper som står utenfor og dirigerer. 

Sjekk hengerens tilstand 

Selvsagt må du sjekke at båthengeren er i forsvarlig stand, at lys og bremser virker, at dekkene er hele og har rett lufttrykk og at dekkene passer til årstiden. Ha også med deg båthengerens vognkort, som inneholder nødvendige data. Husk at du som sjåfør er ansvarlig for sikkerheten når du kjører med båthenger. 

Kjør forsvarlig 

Det er litt mer krevende å kjøre med henger enn bare med bil. Veikryss og svinger blir ekstra utfordrende, og ting som fartshumper og hull er også en litt større utfordring når du har med deg henger. Tilpass farten og kjør ekstra forsiktig. 

Categories: