Första steget inför en renovering bör vara ordentlig planering. Det gäller oavsett om sovrummet ska göra större, en köksrenovering ska genomföras eller trappen byggas om. Inom planering finns det ett par ”klassiska fel” som kan resultera i ett dåligt anpassat kök. Med tanke på att en köksrenovering innebär en relativt hög kostnad är det få som vill göra om arbetet.

Planeringen sker enbart i 2D

Det är enkelt att skissa upp ett kök på ett rutat papper och därefter placera ut allt från kyl och frys till diskbänk och skafferi. Genom att vara noga med mätning och skala går det att skapa en ritning som fungerar att använda för planering. Det kan vara ett första steg – men knappast enda vägen vid planering av en köksrenovering.

Det är betydligt bättre att använda de 3D-program som erbjuds hos återförsäljare av kök och köksinredning. Därmed går det att se köket från flera olika vinklar och få en känsla för hur det kommer att bli. I dessa program går det även att testa med olika möbler, inredning och färger.

Ännu ett alternativ är att ta in hjälp från en inredningsarkitekt. De skapar skisser på det framtida köket utifrån kundens behov och önskemål om färger och former. Lite dyrare – lite bättre.

Köksrenovering påbörjas innan behovet har bestämts

Har det blivit en vattenskada i köket behöver köksrenovering komma igång snabbt. De som bor i bostaden strävar efter att få tillbaka köket till att vara funktionsdugligt. I detta fall kanske man inte tänker på att bygga om, göra nya funktioner eller uppdatera vitvarorna. Målet är bara att få ett kök som kan användas.

Men på planeringsstadiet bör behovet vara avgörande. Kök från 70-talet har exempelvis byggts utifrån de behov som fanns då – inte utifrån dagens standard, behov och kök. Tänk på vilka behov som finns gällande förvaring, matlagning och funktioner och låt detta styra hur kommande köksrenovering genomförs.

Allt för stort fokus på köket

Är det bara köket som byggs om vid en köksrenovering? Inte nödvändigtvis. Med dagens otydliga gränser mellan kök och övriga rum kan renoveringen lika gärna omfatta delar av vardagsrummet. Det kan exempelvis innebär att förvaringslösningar inte bara har köksredskap utan även pyssel till barnen och läxböcker. Det blir allt viktigare att se bostaden i sin helhet och inte fokusera på ett enskilt rum. Självklart innebär en köksrenovering främst att renovering sker vid diskbänk, kyl och frys, skafferi osv men genom att använda en bredare syn kan flexibla lösningar skapas.

Categories: