Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument där en person beskriver hur deras tillgångar ska överlåtas efter deras död. Det kan handla om att till exempel en förälder överlåter sitt sparande till sina barn eller en samarit som låter sitt hus bli donerat till välgörenhet. Vem som helst kan ta över någons tillhörigheter efter vederbörandes död, det beror helt och hållet på vem som står med i testamentet.

Testamentets ursprung

Testamente har sitt ursprung i de gamla romarriket och skapades eftersom eliten i rom ville kunna reglera vem som fick vad efter deras död. Innan detta var det nästan enbart personens barn eller familj som fick den dödes tillhörigheter. Dock tog det lång tid innan testamentet fick sitt fotfäste i de germanska länder, såsom Tyskland, Sverige eller Norge, eftersom både bönder och adeln föredrog att bevara sina tillhörigheter inom släkten. Dock ville den kristna kyrkan att människor överlag skulle kunna skriva sina egna testamenten för att kunna överlåta mer av deras tillgångar till kyrkan och på så sätt införskaffa mer rikedomar till den kristna kyrkan. I Sverige var det genom de medeltida landskapslagarna som en testamentsfrihet införskaffades, dock med vissa restriktioner. Denna frihet utvecklades senare under stormaktstiden, speciellt under 1680-talet.

Vem som fick skriva testamente förr

Genom tiderna har inte alla fått skriva sitt eget testamente. År 1686 kunde till exempel inte gifta kvinnor skriva ett testamente utan sin mans tillstånd, med anledningen att det ansågs att en gift kvinnas ägodelar egentligen tillhörde hennes man. Det var inte förrän år 1734 då en ny lag skrevs som tillät gifta kvinnor och änkor att skriva ett eget testamente om de av fri vilja och gott förstånd behagade att göra så. Den lag som dagens testamentslag är byggd utifrån är från 1930-talet som senare övergick i 1958 års ärvdabalk.

Vem som får skriva testamente idag

Idag får alla som är behöriga skriva ett testamente. För att vara behörig behöver testatorn vara myndig, alltså ha fyllt 18 år för att vara behörig. Dock kan en minderårig skriva testamente om hen har varit eller är gift. Ett testamente kan förklaras ogiltigt om testatorn har varit under påverkan av en psykisk störning då testamentet skrevs. Om en människa skulle dö idag utan att ha skrivit ett testamente se har dennes barn alltid rätt till hälften av arvet, detta kallas för laglott. Om en person på något sätt skulle tvinga, pressa eller döda testatorn så har personen inte längre rätt till arvet. Detta är till för att skydda testatorn ifall att denne skulle bära på ett arv som någon annan vill ha.

Categories: